Data: 2020-12-15

Leidimai kirsti mišką, kas tai ir kada jie reikalingi miško savininkui?

Kada reikalingas leidimas kirsti mišką?

Leidimas kirsti mišką – dokumentas, kuriuo suteikiama teisė kirsti mišką jame nurodytu mastu ir sąlygomis.

Privataus miško valdoje, nors ir nuosavybės teise visi augantys medžiai priklauso miško savininkui, tačiau savavališkai  jų kirsti – negalima. Norint vykdyti kirtimus privalu gauti miško kirtimo leidimą, kuris išduodamas VĮ Valstybinės miškų tarnybos regioniniame padalinyje. Kirtimo leidimo ar pranešimo apie ketinimą kirsti mišką nereikės, jei Jūs planuojate savo miške kirsti vėjovartas, vėjolaužas ar sausus medžius. Reikia atminti jog vykdant tokius kirtimus neturėtų susidaryti didesnės nei 0,1ha ploto aikštės, nes tokiu atveju Jums reikės vykdyti plyną sanitarinį kirtimą, kuriam kirtimo leidimas privalomas. Taip pat visais atvejais kirtimo leidimas ar pranešimas apie ketinimą kirsti mišką bus reikalingas jei Jūs medieną norėsite parduoti, o ne panaudoti savo reikmėms.

Nuo ko pradėti ir kur kreiptis?

Visų pirma reikia išsiaiškinti kokie kirtimai galimi Jūsų valdoje ir kokių miškininkystės dokumentų reikia norint gauti miško kirtimo leidimą. Tam miško savininkas turėtų kreiptis į miškininką specialistą miškininko specialisto kontaktas.

Pradžioje miškininkas specialistas įvertina galimus kirtimo būdus ir variantus pagal galiojančias miško kirtimo taisykles ir kitus teisės aktus konkrečiai miško valdai. Miškininkas peržiūri,  kokiai miškų grupei priklauso miškas, kokia vyraujanti medžių rūšis, koks amžius, skalsumas ir t.t. Įvertinus visą turimą informaciją  galime spręsti apie miško kirtimo galimybes ir būdus.

Kokių dokumentų prireiks norint gauti miško kirtimo leidimą?

Paprastai miško kirtimo leidimai išduodami remiantis biržių atrėžimo medžiaga. Valdoms kuriose miško plotas sudaro daugiau kaip 3ha,  norint vykdyti pagrindinius miško kirtimus (plynus, atvėjinius ar atrankinius) privaloma parengti miškotvarkos projektą (miškotvarkos projektų rengimas). Remiantis miškotvarkos projekto medžiaga atrėžiamos biržės ir parengiama visa reikiama dokumentacija, pagal kurią Valstybinės miškų tarnybos regioninio padalinio inspektorius išduoda leidimą kirsti mišką. Jei Jūsų valdoje yra iki 3ha miško, neprivalu rengti miškotvarkos projekto, o kirtimo leidimui gauti užtenka miškininko specialisto parengtos dokumentacijos. Norint rasti optimaliausią variantą visuomet siūlome pasikonsultuoti su mūsų miškininku specialistu.

Leidimo kirsti mišką galiojimas ir jo pratęsimas.

Leidimo galiojimo terminas nustatomas ne ilgesnis kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Jeigu miško kirtimai iki nurodytos datos nebaigti, Leidimo galiojimas gali būti pratęstas iki 6 mėnesių pagal Leidimą gavusio juridinio ar fizinio asmens raštišką prašymą, pateikiamą per ALIS arba tiesiogiai ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki nustatyto Leidimo galiojimo termino pabaigos ir ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo nustatyto Leidimo galiojimo termino pabaigos. Leidimo galiojimo termino pratęsimas įrašomas visuose Leidimo egzemplioriuose.

Visa informacija apie miško kirtimo leidimus galite rasti: LR Aplinkos ministro įsakymas Dėl leidimų kirsti mišką tvarkos aprašo patvirtinimo APRAŠO PATVIRTINIMO


Atgal į: Straipsniai