Data: 2020-09-17

Miškotvarkos projektas inventorizacija ir taksacija

Norite sužinoti kas yra miškotvarkos projektas? Kas yra miško sklypinė inventorizacija ir taksacija? Kam tai naudinga ir reikalinga? Kokia miškotvarkos projekto nauda? Šiame tinklaraštyje pateikiami atsakymai į šiuos ir kitus klausimus susijusius su miškotvarkos projektu, miško taksacija ir miško inventorizacija.

Miško taksacija, taksaciniai rodikliai, metodai

Miško taksacijos duomenys leidžia savininkams suprasti, kokios medžių rūšys ir koks miško augimo potencialas, kokios miško augimo sąlygos yra tam tikroje nuosavybėje. Miško taksacija, tai miško materialusis, piniginis ir kokybinis įvertinimas. Svarbiausi taksaciniai rodikliai yra medžių rūšis, amžius, aukštis, skersmuo, medyno sudėtis ir tankumas (skalsumas, glaudumas). Svarbiausias miško taksacijos tikslas – miške nustatyti medienos išteklius. Taksacija gali būti vykdoma pasitelkiant vizualinius ar instrumentinius metodus. Miško taksaciją kokybiškai atlikti gali tik miškininkas specialistas turintis miškotvarkos darbų praktinių įgūdžių.

Sklypinė miškų inventorizacija

Sklypinė miškų inventorizacija (SMI) – miško valdų inventorizacija, suskirstant jas inventorizaciniais vienetais (kvartalais, miško sklypais), nustatant kiekvienam sklypui taksacinius rodiklius, charakterizuojančius medynų, miško ir kitų žemių gamtinę bei ūkinę būklę. Naudodami ortofoto nuotraukas, galime kokybiškai ir pakankamai tiksliai nustatyti atskirų taksacinių sklypų ribas.

Visi surinkti miško taksacijos ir sklypinės miškų inventorizacijos duomenys vėliau gali būti panaudoti miškotvarkos projekto rengimui ar formuojant miško vertinimo ataskaitas.

Miškotvarkos projekto nauda, tikslas ir vertė

Miškotvarkos projektas tai- savotiškas miško pasas su visa detalia informacija. Miškotvarkos projektas rengiamas visam miško sklypui, todėl net jei turite su sklypo bendrasavininkais pasitvirtinę naudojimosi tvarką, miškotvarkos projektas bus rengiamas tik vienas. Projekto autorius prieš ruošdamas miškotvarkos projektą išklauso miško savininkų pageidavimus ir  projektuodamas į visa tai atsižvelgia.

Miškotvarkos projekte nurodoma medynų rūšinė sudėtis, amžius, suprojektuotos ūkinės priemonės, biokuro potencialas, apribojimai ir d.k. Miškotvarkos projektas pagrindinis dokumentas, pagal kurį planuojami miško kirtimo darbai. kokybiškai parengtas miškotvarkos projektas gali padidinti Jūsų miško vertę. Dažnu atveju miškotvarkos projektas naudojamas kaip pagrindas detaliam miško vertės nustatymui.

Rengdami miškotvarkos projektą, akredituoti miškininkystės specialistai naudojasi naujausiais Valstybinės miškų tarnybos ir Nacionalinės žemės tarnybos informacinių sistemų duomenimis.

Miškotvarkos projektai valdoms nuo 3 iki 10 ha rengiami 20 metų, o valdoms, kurių plotas didesnis nei 10 ha dešimčiai metų. Miškotvarkos projektus privalu rengti jei norite gauti ES paramą miškams, t. y. kompensacijas už ūkinės veiklos apribojimus, kraštovaizdžio tvarkymą.

Miško savininkui labai svarbu pasirinkti profesionalų miškotvarkos projekto rengėją, nes kokybiškas miškotvarkos projektas gali PADIDINTI JŪSŲ MIŠKO VERTĘ.

Dėl išsamesnės informacijos dėl miškotvarkos projekto galite kreiptis čia: Miškotvarkos projektai


Atgal į: Straipsniai