Data: 2020-10-07

Kuo miške naudinga negyva mediena? Kada vykdomi sanitariniai miško kirtimai?

Kuo miške naudinga negyva mediena? Kiek sausuolių, stuobrių ar virtėlių palikti?

Kas tai yra negyva mediena, kodėl ją reikalaujama palikti miške ir kam ji naudinga, kada vykdytomi  sanitariniai miško kirtimai? Tai ir dar daugiau aptarsime šiame tinklaraštyje.

Dažnas miško savininkas klausia:

  • kam savam miške kirsdamas pagrindinius kirtimus, o kartais ir tarpinius privalau palikti negyvą medieną?,
  • juk ji supus ir iš to jokios naudos!

Mokslininkų įvardijama kaip negyva mediena yra ne kas kita kaip žuvę medžiai, sausuoliai, virtėliai, stuobriai. Žuvę medžiai yra tūkstančių įvairių organizmų gyvenamoji aplinka, maistas ar laikina slėptuvė. Kas žmogaus akiai gali atrodyti kaip neprižiūrėtas miškas, gamtai puikus bioįvairovės šaltinis. Tai nereiškia, kad miško nereikia prižiūrėti ir jį palikti likimo valiai, bet nors dalį žuvusių medžių patartina palikti.

Pagal miško kirtimo taisykles kertant pagrindinius kirtimus privalu 1ha palikti ne mažiau 3 negyvų medžių. Jei kertama biržė yra nuo 0,5- 1,0 ha užtenka palikti 2 negyvus medžius.

Šiandien yra žinoma, kad negyva mediena nesukelia ligų pavojaus kitiems medžiams, nes vabzdžiai ir grybai maitinasi tik išskirtinėje terpėje. Tie, kurie ardo žuvusių medžių medieną, neminta gyvais medžiais, o kenkėjai ieško nusilpusių gyvų medžių ir, vos pastaruosius pražudę, išsikrausto ieškoti naujų gyvų medžių.

Todėl neskubėkite vykdyti sanitarinių miško kirtimų jei tai nėra būtina!

Kada vykdomi sanitariniai miško kirtimai?

Visuomenėje plačiai paplitusi tikrovės neatitinkanti nuomonė, esą Miško sanitarinės apsaugos taisyklės reikalauja iškirsti visus sausuolius ir pašalinti negyvą medieną iš miško. Iš tikrųjų, sanitariniais kirtimais turi būti iškirstos tik žalių eglių vėjavartos, vėjalaužos, sniegolaužos ir labai pažeisti medžiai iki medžių liemenų pavojingų kenkėjų apsigyvenimo juose (Miško sanitarinės apsaugos taisyklių 29 p.). Spygliuočiai, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, iki pirmųjų lėliukių susiformavimo taip pat turi būti iškirsti sanitariniais miško kirtimais ir pašalinti iš miško arba juose turi būti sunaikinti kenkėjai (30 p.).

Pažymėtina, jog pavojingais medžių liemenų kenkėjais laikomos tik 7 (septynios) Miško sanitarinės apsaugos taisyklėse (Sanitarinės apsaugos taisyklės) išvardintos vabalų rūšys.

Jokių kitų atvejų, kai sanitariniai kirtimai yra privalomi, Miško sanitarinės apsaugos taisyklėse nenumatyta. Labai pažeistų medžių ir sausuolių, kaip jie apibrėžti Miško sanitarinės apsaugos taisyklėse, iškirtimas yra galimas, tačiau tai nėra prievolė. Pažymėtina, jog miško sanitarinių kirtimų atvejais, nustatyta tvarka reikia gauti Leidimą miškui kirsti arba pateikti Pranešimą apie ketinimą kirsti mišką. Kirtimo leidimas ar pranešimas apie ketinimą kirsti mišką yra būtinas jei vykdant sanitarinius miško kirtimus paruoštą medieną nuspręsite parduoti parduoti.

Kokie miško sanitarinės apsaugos reikalavimai kirtavietėse ir laikant medieną?

Visose kirtavietėse spygliuočių kelmų aukštis, matuojant nuo šaknies kaklelio, turi būti ne didesnis kaip 10 cm.  Visose kirtavietėse nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d. negali būti palikta žalių spygliuočių kirtimo atliekų su žieve, kurių skersmuo storiausioje dalyje didesnis kaip 8 cm ir ilgesnių kaip 1 m, išskyrus skirtas medienos kuro ruošai ar kitoms reikmėms, jei jos sukrautos į aukštesnes kaip 1,5 m krūvas, taip pat pavienes šakas (iki 0,1 m3/ha).

 

senas pušies kelmas

Žalia spygliuočių mediena nuo balandžio 20 d. (pušies – nuo balandžio 1 d.) iki rugsėjo 1 d., jeigu oro temperatūra yra ne žemesnė kaip 0° C, per dešimt dienų po jos iškirtimo turi būti išvežta ne arčiau kaip 3 km nuo medyno, kuriame spygliuočių medžių rūšių yra daugiau kaip 20 proc., pakraščio arba apdorota insekticidais, arba nužievinta, arba kitais būdais apsaugota nuo medžių liemenų pavojingų kenkėjų (mediena laikoma neapsaugota, jei po žieve yra gyvų liemenų kenkėjų: kiaušinėlių, lervų, lėliukių, naujos kartos suaugėlių).

nuoroda į “MIŠKO SANITARINĖS APSAUGOS TAISYKLES” :

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.295781/asr

Jei turite klausimų, mielai į juos atsakysime

https://www.miskininkas.lt/kontaktai/

Miskininkas.lt komanda


Atgal į: Straipsniai